Oksidikerros

Oksidikerros
Oksidikerros

Verrattuna moneen muuhun metalliin, alumiinilla on hyvä korroosion kestävyys. Alumiini muodostaa itse ohuen oksidi kerroksen kun se on kosketuksissa hapen kanssa. Oksidikerros suojelee alumiinia korroosiolta ja jos alumiinin pinta vaurioituu, muodostuu heti uusi oksidikerros pintaan, jos happea on saatavilla.

Jos alumiinia säilytetään tilassa jossa ilmanlämpötila ei vaihdu ja se ei altistu kosteudelle, alumiinin oma oksidikerros suojelee metallia korroosiota vastaan. 

Video näyttää kuinka vesi vaurioittaa alumiinia: