Valssaussuunta

Valssaussuunnan määrittäminen on tärkeää koneistusta varten.
Valssaussuunnan määrittäminen on tärkeää koneistusta varten.

Valssatun levyn pinnassa on huomattavissa valssien jättämät rakenteelliset linjat. Kyseiset juovat määrittävät valssaussuunnan. Joissakin tilanteissa valssaussuuntaan voi olla tarpeen kiinnittää huomiota levyjen käyttötarkoituksen mukaan.

Valssaussuunnan määritelmä

Määritämme Alumecolla valssaussuunnan seuraavasti: valssaussuunta vastaa pinnassa olevia rakenteellisia linjoja. Yllä oleva esimerkki esittää tämän.

Valssaussuunta on esteettisen ulkonäön kannalta tärkeä

Kuten huomaat seuraavista kuvista, valssaussuunta muodostaa alumiinipintaan rakenteellisia linjoja. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi valssatut levyt on täten tärkeää asettaa samansuuntaisesti valssaussuuntaan nähden. Lopullisen levyrakenteen ulkonäkö on yhtenäinen, sillä rakenteelliset linjat ovat samansuuntaiset.

Tyylikäs ja samalla käytännöllinen

Valssaussuunnan määritys ei ole oleellista vain ulkonäön kannalta. Valssaussuunta on tärkeää huomioida valssatun alumiinin koneistuksen aikana. Jos alumiini esimerkiksi taipuu virheellisesti valssaussuuntaan nähden, metalli voi rikkoutua.

Esimerkki valssaussuunnan merkeistä sahatussa materiaalissa

Jos haluat määrittää valssaussuunnan sahatussa materiaalissa, alla olevassa esimerkissä se on 300 mm:

Rolling-direction6.jpg
  • Valssaussuunta: Esimerkki 1
  • Valssaussuunta: Esimerkki 2
  • Valssaussuunta: Esimerkki 3
  • Valssaussuunta: Esimerkki 4