Käsittelemättömän alumiinin ulkokäyttö

cleaning_aluminium.jpg
Ennen alumiinipinnan puhdistamista ja sen jälkeen.

Monia eri tekijöitä on huomioitava käyttäessä käsittelemätöntä alumiinia ulkotilassa. Tällä sivulla on lisätietoa oksidikerroksen luonnollisesta muodostumisesta alumiiniin sen parempaa korroosionkestävyyttä varten sekä erilaisista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti alumiinin korroosionkestävyyteen.

Oksidikerros parantaa käsittelemättömän alumiinin korroosionkestävyyttä

Kun käsittelemätöntä alumiinia käytetään ulkotilassa, pintaan muodostuu ohut oksidikerros. Kun alumiini on kosketuksessa happeen, alumiinin pintaan muodostuu vahva oksidikerros. Kerros suojaa metallia ja parantaa sen korroosionkestävyyttä.

Jos alumiiniin muodostuu esimerkiksi naarmuja ja se on happipitoisessa ympäristössä, alumiinin oksidikerros palautuu. Kerros on samalla veteen liukenematon ja se kestää monia erilaisia kemikaaleja. Oksidikerroksen kovuus vastaa lasin kovuutta. On tärkeää huomata, ettei käsittelemättömän alumiinin alkuperäinen kirkas pinta säily oksidikerroksen muodostumisen vuoksi.

Vältettävät tekijät, kun käsittelemätöntä alumiinia käytetään ulkotilassa

Jos käsittelemätöntä alumiinia käytetään ulkotilassa, alumiinin suhteellisen hyvästä korroosionkestävyydestä huolimatta tietyt tekijät voivat vaikuttaa sen korroosiokestävyyteen. Tämän vuoksi on suositeltavaa välttää alumiinin suoraa kosketusta seuraaviin:

 • muut metallit, kuten kupari, lyijy ja rauta (erityisesti kosteissa olosuhteissa)
 • epäorgaaniset hapot (esim. suolahappo ja rikkihappo)
 • muurahaishappo, oksaalihappo ja klooratut liuottimet
 • emäkset
 • elohopea ja sen suolat
 • merivesi ja kloridiliuokset
 • raskasmetalleja sisältävä vesi
 • kosteat puutyypit ja kuparipitoisilla suoloilla kyllästetty puu
 • emäksiset rakennusmateriaalit, kuten tuore betoni

On olemassa kuitenkin erilaisia seoksia ja käsittelytapoja, joilla voidaan vähentää yllä mainituista tekijöistä johtuvaa alumiinin pinnassa tapahtuvaa korroosiota.

Epäpuhtaudet heikentävät korroosionkestävyyttä

Käsittelemättömään alumiinipintaan kertyneet epäpuhtaudet voivat myös heikentää metallin korroosionkestävyyttä. Korroosionkestävyys heikentyy usein epäpuhtauksien vuoksi, sillä pinta säilyy tällöin kosteana pitempään. Se voidaan välttää puhdistamalla epäpuhtaat pinnat 1-2 kertaa vuodessa likaisuustasosta riippuen.

Epäpuhtaat pinnat voidaan puhdistaa seuraavilla menetelmillä, jotka on tässä luetteloitu käsittelemätöntä pintaa vähimmän kuluttavasta voimakkaimmin kuluttavaan. Puhdas vesi on raakametallille hellävaraisinta, kun taas voimakkaat puhdistusaineet kuluttavat pintaa huomattavasti.

 • Puhdas vesi.
 • Mieto saippua/pesuaine.
 • Liuottimet, kuten lakkabensiini tai mineraalitärpätti.
 • Syövyttämättömät kemialliset puhdistusaineet.
 • Kiillotus vahalla.
 • Hionta vahalla.
 • Hankaava puhdistusaine.