Alumiinin ultraäänitarkastus

ultralyd.png

Eri menetelmien lyhyt kuvaus ja niiden yksittäiset kohdetuotteet.

ASTM-standardit:

On olemassa kaksi ASTM-standardia, joita käytetään usein ilmailu- ja lentokoneteollisuudessa ja muilla vastaavilla aloilla.

ASTM B594 - 13

'Normaali käytäntö alumiiniseoksesta valmistettujen taottujen tuotteiden ultraäänitarkastuksissa'
Esimerkiksi Boeing ja Airbus -yhtiöiden vaatimuksien täyttämiseksi on käytetty normaalisti ASTM B594-13 luokan A tasoa, joissakin tapauksissa vuoristoradoilla ja muilla aloilla on käytetty tasoa ASTM B594-13 luokkaan AAA asti. Useimmat lentokoneteollisuuden vaatimukset täyttävät tehtaat voivat suorittaa verkossa ASTM B594-13 luokan A tarkastukset tuotannon aikana.

ASTM E2375 - 08(2013)

'Normaali käytäntö taottujen tuotteiden ultraäänitarkastuksessa'
Tätä toista ultraäänistandardia ASTM E2375 - 08 sovelletaan harvoin, mutta se on sotateollisuuden kannalta tärkeä.
Molempien ultraäänistandardien tarkastukset voidaan suorittaa vastaavaan materiaaliin varastoalueella. Pyydä lisätietoa Alumecolta.

Euroopan standardit:

Euroopan standardeja käytetään yleensä metallien (teräs ja alumiini) keskihalkeamien (ei rakeiden) tarkastamiseen. Kyseiset testit ovat suhteellisen yksinkertaisia ASTM-ultraäänitarkastuksiin verrattuna. Useimmissa hankkeissa testit ovat yleensä tarpeen ja riittäviä asiakkaille. Useat eri valualan toimittajat suorittavat jo näitä testejä, kuitenkin ainoastaan tarvittaessa. Testivaatimukset on määritettävä, jotta ne varmasti suoritetaan tarvittaessa. Kolmas osapuoli suorittaa testit varastomateriaaleihin, lisätietoa on saatavilla Alumecolta.

Yleinen Euroopan standardi tankojen ultraäänitarkastukseen EN10308 'Rikkomaton aineenkoetus. Terästankojen ultraäänitarkastus'.
Standardin EN10308 mukaisia tankojen tarkastusmenetelmiä on kaksi - Ristikon skannaus ja täydellinen skannaus. Ristikon skannaus on helppo ja edullisin sekä nopein menetelmä. Se ei kuitenkaan salli nurkkien ja reunojen tehokasta tarkastusta, mikä onnistuu täydellisessä skannauksessa.

Yleinen Euroopan standardi levyjen ultraäänitarkastukseen EN10160 'Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmä)'. Kyseinen standardi jakaa tarkastukset kahteen erilliseen ryhmään. Reunan skannaus (luokat E) ja rungon skannaus (luokat S).