Alumiinipinnan korroosio

Korroosiota alumiinissa
Korroosiota alumiinissa

Alumiinin syöpymistä kutsutaan korroosioksi. Yleisimmät korroosion tyypit ovat:

Galvaaninen korroosio

- Ilmenee jalomman metallin syövyttäessä epäjalompaa metallia.

- Jos alumiini on kosketuksissa jalomman metallin kanssa (esim. kupari, sinkki ja tietyt teräkset) alumiini syöpyy.

- On siis ongelmallista yhdistää alumiinia esimerkiksi sinkityn teräksen kanssa koska siinä teräs on pinnoitettu sinkillä. Näissä tapauksissa alumiini alkaa syöpymään sinkin sijaan.

- Esimerkkejä galvaanisen korroosion aiheuttamista vaurioista:

Pistekorroosio

Pistekorroosio

- Pistekorroosio ilmenee usein paikallisena vauriona alumiinin pinnassa ja usein aiheuttaa enemmänkin esteettisiä kuin toiminnallisia haittoja.

- Pistekorroosiota voi ilmetä jos alumiinia säilytetään hyvin kosteassa tilassa jossa saattaa olla suoloja.

- Esimerkiksi, korroosio syntyy epäpuhtaissa olosuhteissa tai jos vettä ja kosteutta ei saada  häivytettyä.

- Esimerkki galvaanisesta korrosiosta:

Alumiinikappaleet ennen korroosiota
Alumiinikappaleet ennen korroosiota
Alumiinikappaleet joissa pistekorroosiota
Alumiinikappaleet joissa pistekorroosiota

Alumiinin käyttö meriteollisuudessa

Meriteollisuudessa käytettävän Alumiinin tulee olla mahdollisimman hyvin meriveden kestävää jotta se ei syövy. Näissä tapauksissa suositellaan käytettäväksi standardin EN13195: 2009, mukaisia 5000 ja 6000 sarjojen seoksia. Esimerkiksi seokset 5083, 5754, 6060 ja 6082 ovat hyviä tähän käyttötarkoitukseen.

Rakenteissa suositellaan käyttämään EN1999-1-1 (Eurocode 9) ruuveja, pultteja ja muita liitäntäelementtejä jotka on tehty A4 316 – haponkestävästä materiaalista. Jos näitä ei käytetä, on galvaaninen korroosio mahdollinen.

Hapot ja emäkset vaurioittavat alumiinia

Oksidi kerroksen ideaali pH arvo on 4 - 9. Hapot ja emäkset hajoavat hajottavat oksidikerroksen ja paljastavat alumiinin pinnan. Jos alumiini altistuu vahvalle hapolle tai emäksiselle ympäristölle jonka pH on pienempi kuin 4 tai suurempi kuin 9, alkaa nopeasti edistyvää pistekorroosiota ilmetä.

Emäkset hajottavat alumiinia nopeammin kuin hapot. Esimerkiksi lipeä reagoi alumiinin kanssa niin voimakkaasti, että lipeä alkaa kiehua. Reaktio on voimakas ja aiheuttaa lämpötilan nousun, joka voi olla erittäin nopea kiihdyttäen reaktiota entisestään. Tyypillinen emäksinen aine on betoni, jonka pH arvo on 12,5 – 13,5. Betoni voi näinollen aiheuttaa vaurioita alumiinin pinnalle syöpymien muodossa.

Betonin vaurioittama julkisivu.
Betonin vaurioittama julkisivu.
Lähikuva betonin vaurioittamasta alumiinista
Lähikuva betonin vaurioittamasta alumiinista
Lähikuva betonin vaurioittamasta alumiinista
Alumiinin korroosio: Syyt, tyypit ja ratkaisut (Oxide layer)