Alumiinin korroosio: Syyt, tyypit ja ratkaisut

Korroosiota alumiinissa
Korroosiota alumiinissa

Alla oleva luokittelu kuvaa teräksen korroosioluokittelua eri käyttöympäristöissä standardin EN/ISO9223:2012 mukaisesti. Alumiinille ei ole vastaavaa stardardia, joten näitä standardeja käytetään usein kun on kyse korroosion ennakoimisesta.

Koska alumiinin ominaisuudet eroavat teräksen ominaisuuksista, pitää jotkin asiat ottaa huomioon. Suosittelemme lukemaan alla olevan tiedon ennen luokittelun käyttöä.

Korroosio-
kategoria
Korroosio Sisäolosuhteet Ulko-olosuhteet
C1 Hyvin matala Toimistot, koulut, museot. Tietyt aavikot, keski-Arktinen alue ja Antarktis. 
C2 

Matala

Varastot/toimitilat ja urheiluhallit. Maaseutu, pienet kaupungit, aavikot ja subarktiset alueet.
C3  Kohtalainen Elintarvikkeiden jalostuslaitokset, pesulat, panimot ja meijerit. Kaupunkialueet ja rannat joissa meren vaikutus on vähäinen.
Vähäsaasteiset Subtrooppiset ja trooppiset alueet.
C4  Korkea Teollisuuden laitokset ja uimahallit.  Saastuneet kaupunkialueet, teollisuusalueet, tietyt ranta-alueet, alueet joilla jään sulaminen on voimakasta sekä kohtalaisesti saastuneet subtrooppiset ja trooppiset alueet
C5  Erittäin korkea Kaivokset, luolat, tilat ilman ilmastointia ja rakennukset alueilla joissa on trooppinen ilmasto. Teollisuusalueet, rannikkoalueet ja vähätuuliset rannikkoalueet.
CX  Korkein mahdollinen Tuulettaamattomat tilat ja rakennukset jotka sijaitsevat alueilla joissa on kostea trooppinen ilmasto. Suuret teollisuusalueet, rannikot ja sisämaa alueet, suolaisen meriveden alueet.


Taulukon tulkinta 

Alumiinin korroosion vastustuskyky riippuu paljon siitä, millaisessa ympäristössä sitä käytettään ja mihin sitä käytetään.


1) Lähtökohtaisesti yllä olevaa taulukkoa on vaikeaa käyttää alumiiniin, koska kategoriat perustuvat sisäolosuhteiden ja ulko-olosuhteiden yhteisvaikutukseen. Pääsääntöisesti alumiini kestää parhaiten kun ulko-olosuhteet ovat vaihtelevat. Esimerkiksi sade ei haittaa, jos alumiini pääsee kuivumaan välillä, mutta jos alumiini on suljetussa tilassa, jossa on koko ajan kosteutta, se kärsii korroosiosta.


2) Alhaisimmissa korroosion kategorioissa - C1 ja C2 (kts. taulukko) – alumiinin on mahdollista säilyä vahingoittumattomana niin sisä- kuin ulko-olosuhteissakin.


3) Korroosion kategoria C3 (kts. taulukko) sisältää mm. pesulat ja panimot. On tärkeää huomioida tekijöiden määrä. Kuinka usein erilaista puhdistamista tehdään, millaisia pesuaineita käytetään ja onko ilmassa happoja ja emäksiä. Nämä seikat vaikuttavat siihen voidaanko alumiinia käyttää tässä ympäristössä. Ulko-olosuhteissa alumiini voi säilyä hyvinkin, jos käytetään merialumiinia tai muita seoksia, jotka on pintakäsitelty oikein.


4) Jäljelle jäävissä kategorioissa - C4, C5 ja CX (kts. taulukko) – sisäolosuhteet ovat epäsuotuisat alumiinille. Esimerkiksi kaivostyö usein vaatii erilaisten voimakkaiden, alumiinia syövyttävien kemikaalien käyttöä. Rannikkoseuduilla taas merialumiinia pystytään käyttämään, ilman että alumiini kärsii.