Lämpölaajeneminen

Termisk udvidelse aluminium

Metalli laajenee alumiinin lämpötilan noustessa, tätä kutsutaan lämpölaajenemiseksi. Yksi esimerkki lämpölaajenemisesta: jos alumiiniseoksesta 6063 valmistetun kappaleen lämpötila on -20 °C ja pituus 2700 mm, lämpötilaan 30 °C lämmitettynä sen pituus on 2703 mm lämpölaajenemisen vuoksi. Metallissa on havaittavissa 3 mm:n laajeneminen lämpötilamuutoksen seurauksena. Metallin koon muuttuminen on täten tärkeää huomioida erityisesti suurille lämpötilavaihteluille altistuvissa ympäristöissä.

Jos haluat laskea alumiinin lämpölaajenemisen, käytä seuraavaa lämpölaajenemiskerrointa (λ): µm m-1 K-1.

Olemme laskeneet tässä edellisen esimerkin lämpölaajenemisen käyttäen yllä mainittua lämpölaajenemiskerrointa:

  • Lämpölaajenemiskerroin λ = (µm)/(m∙K)
  • Seoksen 6063 arvo: 23,5 µm/(m * K)
  • Jos materiaalin pituus on 2700 mm lämpötilassa -20 °C, sama materiaali on 23,5 µm/(m * K) * 2700 mm * 50 K (lämpötilasta -20 °C lämpötilaan + 30 °C) = 3172,5 µm = 3 mm lämpötilassa +30 °C.