Hiilirajamekanismin (CBAM) vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

CBAM:n siirtymävaihe on alkanut 1.10.2023. Siirtymävaihe kestää 31.12.2025 asti. CBAM on EU:n uusi hiilidioksidipäästöjen rajatullimekanismi, jolla verotetaan tiettyjä tuontitavaroita hiilivuodon ehkäisemiseksi eli tavoitteena on ehkäistä päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle.

Ensimmäinen raportointivaihe alkoi 1. lokakuuta 2023, ja se kestää 31.12.2023 asti. Raportointivaiheen määräaika on 31. tammikuuta 2024.

Tässä artikkelissa esitellään yleiskuvaus siitä, miltä hiilirajamekanismin viitekehys tällä hetkellä näyttää alumiinin, raudan ja teräksen osalta. Muiden materiaalien osalta saatetaan soveltaa muita sääntöjä, joita ei käsitellä tässä artikkelissa.

Alumecon kautta EU:n ulkopuolelta ostetuissa materiaaleissa yrityksesi ei tarvitse käsitellä CBAM-verotukseen liittyviä asioita vaan Alumeco maahantuojana hoitaa raportoinnin puolestasi.

Mikä on hiilirajamekanismi (CBAM)?

CBAM eli Carbon Border Adjustment Mechanism on EU:n väline, jolla tuontimateriaaleja ja -tavaroita verotetaan niiden hiilijalanjäljen perusteella, aivan kuten EU:ssa tuotettuja tavaroita verotetaan hiilidioksidiverolla.

Mikäli Alumecon kautta ostamasi materiaalit kuuluvat CBAM-järjestelmän piiriin, hoidamme raportoinnin puolestasi.

CBAM:n tavoitteena on välttää "hiilivuoto" eli käytäntö, jossa hiili-intensiivistä tuotantoa ulkoistetaan muualle maailmaan EU:n rangaistustoimenpiteiden välttämiseksi.

CBAM on keskeinen osa EU:n "Fit for 55" -suunnitelmaa, joka on etenemissuunnitelma EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lopputavoitteeksi on Euroopan Green Dealissä asetettu hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Vaikuttaako CBAM yritykseni liiketoimintaan?

Jos tuot alumiinia, rautaa ja terästä EU:n ulkopuolisista maista, CBAM koskee sinua.

Kyse on tuontitavaroista ja -materiaaleista, joissa hiilivuodon riski on arvioitu suureksi. Luetteloa laajennetaan, kun nykyinen hiilirajamekanismi on käyttöönotettu.

Jos alkuperämaa kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmään, CBAM-järjestelmää ei sovelleta. Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi kuuluvat kaikki EU:n päästökauppajärjestelmään, samoin kuin Büsingenin Helgolandin, Livignon, Ceutan ja Melillan kaltaiset verovapaat alueet.

Kolmannessa maassa maksetut hiilidioksidiverot voidaan vähentää hiilirajamekanismissa.

Kaikkien Alumecon kautta ostettujen materiaalien osalta hoidamme CBAM:n puolestasi. Lakitiimimme seuraa lainsäädäntöprosessia tiiviisti ja pysyttelee ajan tasalla kehittyvistä säädöksistä.

Milloin on toimittava?

Siirtymävaihe alkoi 1. lokakuuta 2023 ja päättyy 31.12.2025.

Siirtymävaiheen aikana yritysten, joilla on maahantuontia, on toimitettava raportti hiilijalanjäljestä kaikista CBAM-veron alaisista tavaroista, mutta varsinaista CBAM-veroa ei vielä makseta. Kaikista Alumecon kautta ostetuista tavaroista hoidamme raportoinnin puolestasi.

Ensimmäinen määräaika tietojen toimittamiselle on 31. tammikuuta 2024, ja se koskee 1. lokakuuta 2023 alkavaa ajanjaksoa. Kahden vuoden siirtymävaiheen aikana maahantuojat raportoivat neljännesvuosittain. Viimeinen raportointijakso päättyy 31. tammikuuta 2026. Tämän jälkeen varsinainen vero otetaan käyttöön.

Jos tuot CBAM-veron alaisia tavaroita, sinun on rekisteröidyttävä maahantuojaksi ennen 1. tammikuuta 2026.

Mitä on tehtävä?

Jos ostat Alumecon kautta CBAM:n alaisia tavaroita, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos tuot tavaroita itse, sinun on rekisteröidyttävä CBAM-tuojaksi ja ilmoittauduttava maasi CBAM-toimistolle. Suomessa viranomaisena toimii Suomen Tulli.

Raportointiin sisältyvät:

- CBAM:n alaisten tuontitavaroiden määrä. Tämä perustuu HS-koodeihin.

- Tavarakoodit/HS-koodit ja materiaalien alkuperämaa.

- Tavaroiden tuotannosta aiheutuvat suorat ja epäsuorat päästöt yhteensä (jos tätä tietoa ei ole saatavilla, EU antaa vertailuarvon laskennassa käytettäväksi).

- Tiedot alkuperämaassa jo maksetuista hiiliveroista.

Miten CBAM-vero toimii?

CBAM-verotuksen hallinnointi perustuu CBAM-todistuksiin. Jotta CBAM-veron alaisia tavaroita voidaan tuoda EU:hun, tarvitaan vastaavat CBAM-todistukset.

Ainoastaan rekisteröidyt CBAM-maahantuojat voivat tuoda CBAM-veron alaista materiaalia. Jos tuot tavaroita EU:n ulkopuolisista maista, sinun on rekisteröidyttävä maahantuojaksi ennen 1. tammikuuta 2026. Rekisteröintialustan odotetaan olevan valmis ennen vuoden 2023 loppua.

CBAM-todistukset käsitellään alustan kautta, jota EU:n on vielä kehitettävä. CBAM-todistusten eli sertifikaattien hinta vastaa nykyisiä päästökauppajärjestelmän hintoja (ETS = EU:n päästökauppajärjestelmä), jotka eurooppalaiset valmistajat maksavat.

CBAM-järjestelmän on tarkoitus olla siirtymäkauden järjestelmä vuodesta 2026 vuoteen 2034. Vuoden 2034 jälkeen järjestelmä lakkautetaan, eikä enää ole mahdollista tuoda maahan tuotteita, jotka eivät täytä päästökauppajärjestelmän vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2034 alkaen ei ole mahdollista tuoda EU-alueelle tavaroita ja materiaaleja valmistajilta, jotka eivät ole vähentäneet hiilidioksidipäästöjään EU:n vaatimalle tasolle.

Tämä on viennin este maille, jotka eivät ole vielä käynnistäneet systemaattista työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuinka paljon CBAM-todistukset maksavat?

Hinnan odotetaan olevan dynaaminen ja nousevan sitä mukaa kuin hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä kasvaa. Tämä tarkoittaa, että omat epäsuorat päästösi eli kuinka monta todistusta tarvitset ja kokonaispäästöt eli kuinka monta todistusta myydään yhteensä, vaikuttavat hinnan muodostumiseen.

Miten EU laskee materiaalien/tavaroiden hiilijalanjäljen?

Laskennan yksityiskohdista ei ole vielä päätetty, mutta "monimutkaiset tavarat" (complex goods) ja "yksinkertaiset tavarat" (simple goods) erotetaan toisistaan. Odotamme, että metallit katsotaan yksinkertaisiksi tavaroiksi, jolloin hinta määräytyy seuraavasti:

Yksinkertaisten tavaroiden/materiaalien päästöt = Tuotannon päästöt / tuotettujen tavaroiden määrä.

Käytettävissä on tietokanta, jossa on vertailutietoja, jos erityisiä arvoja ei tunneta tai niitä ei ole saatavilla.

Miten CBAM:ia voidaan välttää tai sen vaikutuksia vähentää?

CBAM koskettaa EU:hun tuotavien materiaalien hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että ostamalla materiaaleja EU:n sisältä tai ostamalla hiilidioksidipäästöiltään vähennettyjä tuontitavaroita/-materiaaleja voit rajoittaa CBAM:ää tai välttää sen.

Jos haluat lisätietoja vaihtoehdoistasi, ota yhteyttä vastuumyyjääsi ja selvitetään vaikutukset käyttämiesi materiaalien osalta.

 

Lisätietoja hiilirajamekanismista Suomen Tullin sivuilta Hiilirajamekanismi (CBAM) - Tulli

Lue lisää Alumecon vastuullisuusteemoista:
Alumeco Groupin kestävä kehitys Yhteiskuntavastuu