Tuotteemme kulkevat jatkossa vastuullisesti

Tuotteemme kulkevat vastuullisesti

Metallien tukkukauppiaina materiaalikuljetukset tehtailta varastoille, varastojen välillä sekä kuljetukset asiakkaille muodostavat merkittävän osan toiminnasta syntyvistä kasvihuonepäästöistä. Tavoitteemme on vähentää molempien yritysten organisaatiohiilijalanjälkeä pienentämällä rahtikuljetusten päästöjä (Scope3).

Päästäksemme lähemmäs päästövähennystavoitteitamme, Alumeco Finland Oy Ab ja Metalcenter Group Oy AB ovat ottaneet 1.5.2023 alkaen käyttöön Kaukokiidon BIO -palvelun ja siirrymme käyttämään Kaukokiidon kuljetuksissa uusiutuvaa dieseliä. Tämä vähentää kuljetustemme päästöjä 87 %.

 

Mitä on uusiutuva diesel?

Uusiutuva diesel on polttoainetta, joka valmistetaan 100 % uusiokäytettävistä raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä. Uusiutuva diesel palaa puhtaasti ja kestää hyvin kylmää. Se siis sopii pohjoisen vaativassa ilmastossa tehtäviin kuljetuksiin. Uusiutuvalla dieselillä on laaja jakeluverkosto Suomessa. Uusiutuvan dieselin käytöllä on positiivinen vaikutus ympäristölle.

 

Mihin päästövähennys perustuu?

Liikenteessä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaikuttavat merkittävästi ilmastoon. Well-to-Wheel (WtW) -termi tarkoittaa polttoaineiden elinkaariarvioita. Tällöin kaikki ympäristövaikutuksia aiheuttavat vaiheet polttoaineen elinkaaren aikana tulevat huomioiduksi. WtW sisältää siis päästöt aina raaka-aineiden hankinnasta niiden käyttöön asti eli se huomioi ilmastovaikutuksen kokonaisuudessaan.

Kun kuljetuksemme jatkossa ajetaan fossiilisen dieselin sijasta uusiutuvalla dieselillä,
on WtW vähennys 159 103 kg Co2 ekvivalenttia, joka tarkoittaa 87 % vähemmän päästöjä.
Vähennys on laskettu vertaamalla toimitusten ajettuja ja toteutuneita kilometrimääriä kun ne on ajettu tavallisella polttoaineella verrattuna tilanteeseen, jossa ne ajetaan uusiutuvalla dieselillä.

Päästövähennystavoitteiden onnistumista tullaan seuraamaan säännöllisen päästöraportoinnin avulla.

Lisätietoja Alumeco-konsernin vastuullisuustyöstä:
Sustainability in the Alumeco Group
Lisätietoja Kaukokiito BIO -palvelusta:
Kaukokiito BIO