Sertifikaatit ja todistukset

Certificates And Declarations Alumeco Group

Alumiinille, kuparille, messingille, pronssille ja ruostumattomalle teräkselle on olemassa erilaisia sertifikaatteja ja todistuksia. Lue lisää tältä sivulta ja etsi sertifikaatti tai todistus vasemmalla olevasta valikosta.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset, vaikka se olisi valmistettu EU:n ulkopuolella.
Lue täältä lisää CE-merkinnästä ja siitä, miten voit ostaa CE-merkittyjä tuotteita Alumecon kautta.

Materiaalitodistukset

Materiaalitodistus on toimittajan antama vakuutus siitä, että tuote on ostosopimuksen ja ilmoitettujen standardien mukainen. Materiaalitodistuksia on useita erilaisia:

 

EN 10204  Viite

Asiakirjatyyppi Asiakirjan sisältö Asiakirjan hyväksyjä
 Tyyppi 2.1 Vaatimustenmukaisuusilmoitus tilauksen mukana Vaatimustenmukaisuuslausunto tilauksen mukana Valmistaja
Tyyppi 2.2 Testiraportti Vaatimustenmukaisuuslausunto tilauksen mukana, sisältää epäspesifisen tarkastuksen tulokset Valmistaja
 Tyyppi 3.1 Tarkastustodistus 3.1 Vaatimustenmukaisuuslausunto tilauksen mukana, sisältää spesifisen tarkastuksen tulokset Valmistajan valtuuttama tuotanto-osastosta riippumaton tarkastaja 
Tyyppi 3.2 Tarkastustodistus 3.2 Vaatimustenmukaisuuslausunto tilauksen mukana, sisältää spesifisen tarkastuksen tulokset Valmistajan valtuuttama tuotanto-osastosta riippumaton tarkastaja ja joko ostajan valtuuttama tarkastaja tai virallisten määräyksien nimeämä tarkastaja
Food Contact Materials

Elintarviketeollisuuden käyttämät materiaalit

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien on täytettävä useita vaatimuksia. Tällä varmistetaan, ettei materiaaleista siirry elintarvikkeisiin haitallisia määriä pitoisuuksia.

Elintarviketeollisuudessa käytettävän alumiinin, AMPCO:n ja ruostumattoman teräksen toleranssiarvoja koskevat vaatimustenmukaisuusilmoituksemme löydät täältä.

 

REACH

REACH on kemikaaleja koskeva asetus, joka on ollut voimassa kaikissa EU-maissa vuodesta 2007 lähtien. REACH säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä. Asetuksen tavoitteena on suojella ihmisiä ja ympäristöä haitallisilta aineilta ja varmistaa samalla, että tuotteet kilpailevat sisämarkkinoilla tasavertaisin ehdoin.

REACH koskee joitakin metalleja ja metalliseoksia, ja voit ladata asiaa koskevat todistukset täältä.

 

RoHS

RoHS on EU-direktiivi, joka rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivin tarkoituksena on suojella laitteiden käyttäjiä haitallisilta aineilta, kuten lyijyltä, elohopealta ja kadmiumilta. RoHS:n tavoitteena on tehdä tuotteiden kierrättämisestä tai romuttamisesta helpompaa ja turvallisempaa minimoimalla haitallisten aineiden pitoisuudet tuotteissa.
Muiden kuin RoHS-direktiivin vaatimusten mukaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti ja tuonti Euroopan unioniin on kiellettyä.

Jotkin seokset sisältävät lyijyä, joten sinun on oltava tietoinen siitä, koskevatko RoHS-määräykset tuotteitasi. Lue lisää RoHS-direktiivistä ja lataa Alumecon tuotteita koskevat todistukset täältä.

ISO certificates

ISO-sertifikaatit

Alumeco on ISO 9001-, 14001- ja 45001-sertifioitu yritys. Tämä tarkoittaa, että parannamme jatkuvasti toimintamme laatua, huomioimme ympäristönäkökulmat toiminnassamme ja varmistamme henkilöstöllemme turvallisen ja toimivan työympäristön.

Sertifioinnit auditoidaan säännöllisin väliajoin, jolloin tehdyt toimenpiteet ja saavutetut tulokset dokumentoidaan kullakin alueella.

Lue lisää ja lataa ISO-sertifikaattimme täältä.

 

PFAS-yhdisteet

Toimittamamme metallit eivät sisällä PFAS-yhdisteitä, joten ne eivät aiheuta PFAS-altistusta.

Lue lisää PFAS-yhdisteistä täältä.