Kondensoitumisriski

Alumiinilevystä valuvat vesipisarat

Alumiinilevystä valuvat vesipisarat

Koska alumiini ei kestä vettä tai kosteutta, varastointiolosuhteissa on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin kosteuden tiivistymiseen liittyviin tekijöihin.

Kosteuden tiivistymisen vaara voidaan arvioida vesihöyrykaavion avulla

Kosteuden tiivistymisen vaara voidaan arvioida alla olevan vesihöyrykaavion avulla. Kaavio osoittaa ilmanlämpötilan, ilman vesihöyrypitoisuuden ja suhteellisen kosteuden välisen suhteen.

Ilmanlämpötila voi olla esimerkiksi 20 °C ja ilmankosteus 50 % (A). Jos ilma jäähtyy ja kosteuspitoisuus (A-B) on sama, kosteutta tiivistyy ilman ollessa kosketuksissa korkeintaan 9 °C (C) lämpötilan omaaviin pintoihin. Tässä esimerkissä on huomattava, että näissä ilman lämpötila- ja kosteusolosuhteissa kosteutta voi tiivistyä ilman ollessa kosketuksissa jäähdytettyihin alumiinipintoihin.

 

Kaaviossa vesi grammoina ilman m3 kohti:

Lämpötilaan mukautuminen vähentää kondensoitumisriskiä

Alumiinin oikeaoppista käsittelyä ja varastointia koskevassa artikkelissamme (luettavissa alla) mainitsemme, että alumiinin varastointia jäähdytetyssä lämpötilassa ei suositella. Alumiinin tulee sen sijaan antaa mukautua varaston ympäristölämpötilaan, jonka on oltava vähintään 10 °C. Täten voidaan välttää kosteuden tiivistymisen aiheuttamat korroosiovauriot. Suosittelemme lisäksi, että alumiinia säilytetään sen alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes se on saavuttanut ympäristölämpötilan.

 

Video kondensoitumisen aiheuttamista alumiinituotteiden korroosiovaurioista:

 

 

Haluatko lisätietoa?

Alumiinin oikeaoppinen käsittely ja varastointi
Anodisoidun alumiinin puhdistus