Alumiinin oikeaoppinen käsittely ja varastointi

Alumeco main stock...with the right temperature for keeping aluminium items safe.
Alumecon päävarasto...oikea lämpötila alumiinituotteiden turvallista varastointia varten.

Alumiinin kaikkien valmistajien ja käyttäjien on käsiteltävä ja varastoitava metallia turvallisesti ja asianmukaisesti. Perusominaisuuksiltaan alumiini on lujaa materiaalia, jonka käsittely on helppoa muutamaa yksinkertaista turvatoimenpidettä noudattaen. Lue tästä lisää alumiinin tyypillisistä vaurioitumistavoista sekä hyödyllisiä neuvoja alumiinin varastointiin ja yleiseen käsittelyyn.

Kuljetus ja varastointi

Alumiinivauriot tapahtuvat yleensä kuljetuksen aikana, niihin kuuluvat esimerkiksi naarmut ja kulumisen merkit, jotka voivat johtaa rajapinnan korroosioon. Kyseiset vauriot estävät työstökappaleiden virheettömän pintakäsittelyn.

Materiaalin kuljetuksen aikana aiheutuvat pienet pintavauriot vaikuttavat täten alumiinin ulkonäköön, ne eivät kuitenkaan vaikuta metallin mekaanisiin ominaisuuksiin. Kyseisten vaurioiden välttämiseksi alumiinituotteet on tärkeää pakata kestävään paperi- tai muovimateriaaliin tai kuplamuoviin siirron ja kuljetuksen ajaksi, jotta yksittäisten kappaleiden pinnat eivät koskettaisi toisiaan.

Veden ja kosteuden välttäminen

On tärkeää muistaa, että alumiini ei kestä vettä tai kosteutta. Suuren magnesiumpitoisuuden omaavat alumiiniseokset ovat erittäin herkkiä vedelle ja kosteuden tiivistymiselle, kun taas puhtaammat seokset kestävät ne paremmin. Valkoiset läikät ja tummat värimuutokset ovat merkkejä alumiinilevyjen kosteusvaurioista, joita voi esiintyä esimerkiksi veden kertyessä tai kosteuden tiivistyessä pinossa tai lähekkäin olevien alumiinikappaleiden väliin.

LISÄTIETOA ALUMIININ KORROOSIOSTA:

Kyseiset alumiinituotteiden vesi- ja kosteusvauriot voidaan välttää kuivaamalla märkänä vastaanotettu alumiini välittömästi ennen sen varastointia. Alumiini voidaan kuivata kahdella eri tavalla: luonnollinen haihtuminen tai ilmakuivaimet. Jos alumiini on erittäin märkää, ennen kuivausta se tulee pyyhkiä liinalla.

Kosteutta voi tiivistyä myös talvisin, jos alumiinia kuljetetaan kylmässä kuorma-autossa, josta se siirretään suoraan lämmitettyyn työpajaan. Jotta veden tiivistyminen vältettäisiin kylmässä alumiinipinnassa, suosittelemme säilyttämään alumiinituotteet niiden alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes niiden lämpötila mukautuu uuteen, lämpimämpään ympäristölämpötilaan. Uuteen lämpötilaan mukautuminen vie yleensä 36–48 tuntia, minkä jälkeen tuotteet voidaan poistaa pakkauksista.

Ilmanlämpötila ja ilmasto

Mitä alumiinin säilytyslämpötilaan ja ilmastoon tulee, on tärkeää tietää, että alumiinia säilytetään yleensä vähintään +10 °C lämpötilassa. Teollisuus- ja kaupunkiympäristöjen ilmansaasteiden vuoksi pistekorroosion vaara on suurempi, kun alumiinia säilytetään ulkotilassa. Pintamuutoksien ja korroosion välttämiseksi alumiini kannattaa pitää muista metalleista erossa säilytyksen aikana.

Haluatko lisätietoa?
Asennus ja pakkaus Kondensoitumisriski