Responsive Image

RecycAl: Vähäpäästöisempi kierrätetty alumiini

RecycAl-tuotteissa hyödynnetään alumiiniromun korkeaa kierrätysastetta. Alumiinia voidaankin kierrättää lähes loputtomasti ja materiaalihäviö on hyvin vähäinen toisin kuin muissa materiaalityypeissä.

Lue lisää

Responsive Image

GreenAl: Vähäpäästöisempi primääri alumiini

Alumiinin valmistusprosessin energiaintensiivisin vaihe on, kun bauksiitti louhitaan ja sulatetaan raaka-alumiiniksi. GreenAl-tuotteissa olemme varmistaneet, että elektrolyysiprosessissa käytetty suuri energiamäärä on peräisin vihreistä energialähteistä, kuten vesi- tai tuulienergiasta, hiilen tai kaasun sijaan.

Lue lisää

Responsive Image

Vähäpäästöisemmät kohokuviolevyt

Olemme lisänneet kohokuviolevyjen valikoimaan uusia tuotteita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 4 kg CO2/kg alumiinikiloa kohti. Vähäpäästöisemmät kohokuviolevyt valmistaa itävaltalainen AMAG ja ne ovat osa tehtaan uutta Al4ever-tuotesarjaa.

Lue lisää