UN City

UN City aamunkoitteessa

Alumiini osana suurta rakennushanketta

Kööpenhamina on onnistunut houkuttelemaan seitsemän YK:n organisaatiota, jotka avaavat toimistonsa kaupungin merenrannalle. Rakennuksessa tulee työskentelemään 1 200 työntekijää, mikä tekee siitä maailman kuudenneksi suurimman YK:n toimiston – New Yorkin, Geneven, Rooman, Wienin ja Pariisin jälkeen.

 

Suuri valkoinen tähti... tämän muodon palkitut 3XN:n arkkitehdit antoivat Kööpenhaminan uudelle UN Citylle. Marmormolen uuden YK:n päämajan rakentamisen yhteydessä he ovat ajatelleet tähdenmuotoista rakennusta, joka edustaisi YK:n arvoja ja arvovaltaa selkeästi ja ikonisesti.

 

Tämä saavutetaan muun muassa yhteisellä rakennuksen keskusosalla, johon keskitetään kaikki yhteiset toiminnot. Avoimuutta kaikilla tasoilla. Muoto edustaa organisaatiota, jossa kaikkien osa-alueiden tehokkuus ja ammattimaisuus yhdistyvät yhteiseen arvomaailmaan 'Tavoitteisiin yhdessä'.

 

Yleinen sopimus kahden kesken

E. Pihl & Son voitti tarjouskilpailun ensimmäisen vaiheen vuonna 2010 pääurakoitsijana, jolloin se päätti toteuttaa 3XN:n ideat ja arkkitehtuurin – epätavallisessa rakennuksessa.

E. Pihl & Son on työskennellyt ensimmäisessä vaiheessa ja voittanut sen jälkeen toisen vaiheen onnistunein tuloksin.

 

Alumiini julkisivussa

Alumiinia käytetään luonnollisena osana rakennuksien julkisivuissa, UN City on tästä viimeisin esimerkki: lähes koko julkisivu on päällystetty alumiinilla. Toteutuksen pääelementtinä on ollut suunnittelun alkuvaiheessa 3XN:n ideoima perusajatus. Ajatuksena oli luoda aurinkosuojat julkisivuun rakennuksen tunnusmerkiksi.

 

'Alumiini valittiin toimistojen julkisivuihin ja UN Cityn aurinkosuojiin esimerkiksi kestävyyden, painon ja muotoiluvapauden korkeiden vaatimuksien perusteella. Luukkujen ja asennuksien lopullinen muotoilu on Viking Markisen (aurinkosuojat) ja Pihl & Sonin läheisen yhteistyön tulos. Se osoittaa kaarevan muotoilun vahvuuden ja julkisivu saa samalla syvyyttä ja vaihtelevuutta.

 

Luukkujen lävistysaste ja muoto perustuivat näkymään sisältä ja ulkoa sekä rakennuksen alhaiseen energiankulutukseen. Rakennusalueen koerakennelman julkisivuun asennetut 1:1 näytteet olivat tärkeässä asemassa tämän prosessin aikana. Tällöin varmistettiin, että aurinkosuojat vastaavat toimivuudeltaan ja ulkomuodoltaan UN Cityn vaatimuksia'. Søren Nersting, 3XN:n arkkitehti.

 

Erittäin energiaystävällinen

UN Cityn odotetaan olevan Tanskan energiaystävällisimpiä rakennuksia, sillä se rakennetaan energialuokan 1 mukaan. Ilmastoystävälliseksi luokiteltu rakennus, joka kuluttaa alle 50 kWh/m2.

 

Palkintojen voittaja

Rakennus voitti jo arvostetun Euroopan unionin palkinnon 'Green Building Award' uusien rakennusten sarjassa vuonna 2012. Se on samalla rekisteröity kansainvälistä kestävyyssertifiointia varten: kultainen LEED-sertifiointi myönnetään vedenkulutuksen, ilmaston ja energian huomioimisen vuoksi. Rakennuksessa on pyritty vähentämään kulutusta eri keinoin. Sen katto on muun muassa peitetty suurelta osin aurinkokennoilla rakennuksen energiankulutusta varten. Rakennuksen jäähdytys tapahtuu aurinkosuojien ja meriveden avulla. Rakennuksessa otetaan lisäksi talteen sadevesi, joka hyödynnetään rakennuksen WC-tiloissa.

 

Ideasta tuulitunneliksi ja valmiiksi konseptiksi

Alumecon asiakas Viking Markiser voitti rakennuksen aurinkosuojia koskevan sopimuksen ja se aloitti heti eri mahdollisuuksien kehittämisen arkkitehtien toiveiden ja urakoitsijoiden vaatimuksien mukaan. Ensin luotiin kehysrakenne reikälevyllä luukkuja varten. Useiden testien jälkeen päädyttiin valitsemaan erittäin monimutkainen levyä taivuttava ratkaisu, joka sisältää 14 kaarretta kussakin luukussa sekä huolellisesti valitun seoksen ja muodon. Kyseinen ratkaisu mahdollisti vaaditun lujuuden, jotta ne läpäisisivät Jyllannin Velux-tuulitunnelissa suoritetut testit.

 

'Koska tehtävänä on kehittää ja rakentaa uusi testaamaton luukkujärjestelmä näissä mitoissa ja monimutkaisilla ominaisuuksilla, vaatimukset ovat haastavat kaikkien osapuolien kannalta. Vaatimukset poikkeavat normaaleista rakennus-/kehitystehtävistä ja tavallisista myyntiehdoista. Projektin monimutkaisuudesta kielii jo se, että kehitysvaihe on kestänyt yli vuoden. . 

Yhteistyö ja projektin, osallistujien, prosessin sekä lopputuotteen hyvä ymmärrys ovat oleellisen tärkeitä toteutuksen kannalta. ALUMECO on tässä mielessä osoittautunut erittäin päteväksi. He halusivat löytää optimaalisen ratkaisun sekä rakennuttajan, pääurakoitsijan ja täten meidän VIKING MARKISERin kannalta.

Viking Markiser on arvostanut tätä avointa ja rehellistä yhteistyötä, jossa mahdollisuudet sekä rajoitukset on käsitelty erittäin ammattimaisesti. Ongelmat ratkaistiin yhdessä täydellisen järjestelmän toimittamiseksi täsmällisesti ja urakoitsijan toiveiden mukaan. ' Frank Prinds, Viking Markiser A/S -yrityksen projektipäällikkö.

 

Seitsemän alihankkijaa – Alumecon johdolla

Viking Markiser korosti, että yksi toimittaja oli tärkeää löytää kaikkia prosesseja varten. Tavoitteena oli välttää erimielisyydet ja ristiriidat eri osapuolien välillä. Alumecolla on laaja kokemus yhdistävänä toimittajana koko vaativassa arvoketjussa. Tämä tarkoitti, että Alumeco järjesti profiilien koneistuksen ja pursotuksen italialaisten ja suomalaisten toimittajien avulla, kelojen valssauksen Belgiassa, minkä jälkeen ne käsiteltiin Saksassa ja Ruotsissa ennen lopullista pintakäsittelyä Tanskassa.

 

'Projektin avulla pystyimme osoittamaan, että profiilien pursotukseen, valssattuihin tuotteisiin, koneistukseen ja pintakäsittelyyn liittyvän asiantuntemuksemme ansiosta olemme paljon enemmänkin kuin pelkkä alumiinin toimittaja. Huomioimme kaikki vaiheet tarkoin – aina materiaalien valmistuksesta Belgiassa, Italiassa, Saksassa, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa suuremman logistisen kokonaisuuden lopputuotteeseen saakka. Olemme lisäksi tyytyväisiä, että pystymme osallistumaan kansainväliseen rakennushankkeeseen, joka tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä Kööpenhaminan visuaaliseen ilmeeseen' kertoo Alumeco A/S:n projektipäällikkö Christian Pilgaard.

 

Ensiluokkainen ja haasteellinen sijainti

Yksi suurimmista haasteista oli löytää asianmukainen pintakäsittely, joka sopisi valittuun kohteeseen Kööpenhaminan satamassa huomioiden sen vaikutukset reikäpinnan omaavaan materiaaliin.

He testasivat erilaisia mekaanisia ratkaisuja ja maalityyppejä, Saksan FEM Instituten tuhannen testitunnin jälkeen he valitsivat ratkaisun GSB-määräyksien mukaisesti, anodisoivat tuotteet esikäsittelynä ja maalasivat ne sen jälkeen pintalakalla. Nämä järjestelyt lisäsivät logistisia haasteita, sillä tuotteet oli viimeisteltävä 48 tunnin kuluessa anodisoinnista, sillä pintamaali sulki ensin alumiinipinnan.

 

Monialainen yhteistyö

Rakennuttajan, 3XN:n, E. Pihl & Sonin ja Viking Markiserin välinen yhteistyö oli lopputuloksen kannalta ratkaisevaa. Erinomainen tuotantoprosessi saavutettiin prosessien säännöllisillä tarkastuksilla ja Tanskassa sekä Saksassa suoritetuilla auditoinneilla.

 

 

  • UN City
  • UN City
  • UN City
  • UN City
Toimitus lyhyesti:
  • 9 200 luukkua
  • 2 080 erikoisluukkua ja reunusta
  • 28 750 pursotettuja ja käsiteltyä liitososaa
  • 8 220 m pursotettua profiilia ohjauskiskoon/ripustusjärjestelmään
  • 671 pursotettua profiilia ohjauskiskoon/ripustusjärjestelmään erikoisosina