REACH

Tiesitkö, että ... REACH on kemikaaleja koskeva asetus, joka on ollut voimassa kaikissa EU-maissa vuodesta 2007 lähtien, ja että REACH säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä?

REACH-asetuksen tarkoituksena on muun muassa luoda yhteiset säännöt kaikkiin EU-maihin kemikaalien rekisteröintiä koskien. Sisämarkkinoiden lisäksi se pyrkii suojelemaan myös ihmisiä ja ympäristöä.

Download certificate  Tämä PDF-tiedosto sisältää yhteenvedon Alumeco-konsernin roolista REACH-asetukseen nähden.

Alumeco antaa tarvittaessa lisätietoa tästä asiakirjasta.

 

 

HALUATKO LISÄTIETOA SERTIFIOINNEISTAMME?

CE-hyväksyntä
ISO 9001
Lisätietoa RoHS-direktiivistä