}

Asiakastiedote alumiinien saatavuuteen ja hinnoitteluun liittyen

Julkaistu 1.3.2021


Katsaus alumiinien saatavuudesta sekä hintakehityksestä 1.3.2021 perustuen yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon

Alumiiniraaka-aineen saatavuus on heikentynyt globaalisti ja erityisesti Euroopassa. Tämän seurauksena hintataso on noussut voimakkaasti ja toimitusajat ovat pidentyneet koko tuotantoketjussa. Tilanteen odotetaan normalisoituvan tai hintojen laskevan saatavuuden elpyessä aikaisintaan Q4 / 2021.

Saatavuuden nopea heikentyminen, koskien erityisesti valssattuja tuotteita, on johtanut nopeasti varastojen tyhjenemiseen ja tehtaiden tilauskirjojen täyttymiseen syksylle saakka, jonne uudet tehdastilaukset pääsääntöisesti tällä hetkellä vahvistetaan. Pursotettujen tuotteiden osalta tehtailla on vielä tuotantokapasiteettia loppukevään -21 tuotannolle. Pursotettujen tuotteiden varastosaatavuus on toistaiseksi ollut levyjä parempi, mutta tehtaiden toimitusaikojen pidentyessä niidenkin osalta tilanne näyttää heikkenevän melko nopeasti.

Covid-19-pandemian alkaessa keväällä 2020 sulatot ja tehtaat ryhtyivät ajamaan alas tuotantoaan sopeutuakseen ennakoituun markkinatilanteeseen, joka sittemmin muuttui nopeasti Aasian muuttuessa alumiinin nettotuojaksi Kiinan lisääntyneen kysynnän takia. Eurooppalainen valmistava teollisuus ei pysty kattamaan sekä USA:n että Kiinan kysyntää eurooppalaisen kysynnän lisäksi.

Alumiinin hintakehityksen voimakas nousu tulee jatkumaan ja nähdäksemme 10-30 % korotukset tämän hetken hintatasoon tulevat olemaan realistisia, johtuen kohoavista tehdaskonversioista sekä preemioista. Alumiinin noteerauksen arvioidaan säilyvän noin 1800 €/t tasolla.

 

Ystävällisin terveisin,
Alumeco Finland Oy Ab