Seos 6026

Tämä sivu antaa lisätietoa seoksesta 6026. Tämä seos tuottaa suhteellisen lyhyitä lastuja ilman huomattavaa lyijypitoisuutta täyttäen täten RoHS-direktiivin vaatimukset. 

Seos 6026: Lyhyet lastut, vähemmän lyijyä

Alumiinin käsittelyssä muodostuu lastuja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia koneistuksessa. Lastujen tuottamat haitat ovat minimaaliset, sillä lyhyiden lastujen ansiosta ne katkeavat aiheuttamatta konevahinkoja.

On jo vuosien ajan tiedetty, että seoksien lyhyet lastut saavutetaan lisäämällä lyijyä alumiiniin.

'Kun alumiinia muokataan ja koneistetaan, siitä muodostuu normaalisti pitkiä lastuja, jotka tarttuvat koneeseen. Lyijy kuitenkin aiheuttaa lastujen katkeamisen tippuen koneesta. Tämä estää lastujen haittavaikutukset seuraavan koneistuksen aikana', kertoo René Christensen, Alumecon laatupäällikkö.

Lyijystä vismuttiin

Kun lyijyn positiiviset vaikutukset seokseen todettiin, tehtävänä oli kehittää alkuperäistä lyijyseosta 6262 edelleen sen lyijypitoisuuden vähentämiseksi.

'Emme aluksi löytäneet sopivaa vastiketta. Aluksi onnistuimme yrityksissämme lisätä vismuttia, joka vastaa joiltakin ominaisuuksiltaan lyijyä. Se toimii lyijyn tapaan, mutta se ei ole yhtä ongelmallinen raskasmetalli kuin lyijy', kertoo René Christensen ja jatkaa:

'Tuotteen seuraava versio kehitettiin RoHS-direktiivin asettaessa uusia vaatimuksia lyijypitoisuudelle. Koska seoksessa sai nyt olla korkeintaan 0,40 g lyijyä, saavutimme alhaisemman lyijypitoisuuden lisäparannuksien avulla'.

6026 täyttää RoHS-direktiivin kaikki vaatimukset

RoHS-direktiivi on EU-määräys, joka määrittää esimerkiksi lyijyn maksimipitoisuudet eri metalleissa. Se koskee myös elektroniikassa ja sähkölaitteissa käytettyjä alumiiniseoksia. Vastauksena RoHS-direktiiviin kehitimme seoksen 6026, joka on yllä mainitun tuotteen viimeisin versio:

'Olemme pyrkineet löytämään erilaisia ratkaisuja tällä vasta kehitetyllä seoksella. Asiakaspalautteen mukaan se toimii erittäin hyvin tuottaen hallittavissa olevia lastuja'.

Vaikka vasta kehitetty seos sisältää huomattavasti vähemmän lyijyä edelliseen versioon verrattuna, sitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin:

'Koska se on 6000 seos, se on anodisoitavissa koristepintaan sekä hitsattavissa jne. Se on muovattavissa ja se tarjoaa monia erilaisia käsittelymahdollisuuksia. Siitä huolimatta suosittelemme asiakkaillemme, että sen ensimmäinen uloin kerros koneistetaan, mikäli sitä halutaan käyttää koristetarkoituksiin', huomauttaa René Christensen.

Seuraavissa taulukoissa on annettu seoksen 6026 yleiset ominaisuudet, koostumus ja mekaaniset arvot.

 

Haluatko lisätietoa?

Lisätietoa RoHS-direktiivistä