Lisätietoa RoHS-direktiivistä

Oletteko kuulleet RoHS-direktiivistä? Tällä sivulla on lisätietoa Euroopan unionin RoHS-asetuksesta sekä siihen liittyvästä Alumeco-konsernin näkökannasta.

Mikä RoHS-direktiivi on?

RoHS on vuonna 2006 voimaantullut EU-direktiivi, joka rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Direktiivin tarkoituksena on suojella laitteiden käyttäjiä haitallisilta aineilta, kuten lyijyltä, elohopealta ja kadmiumilta. Direktiivi pyrkii samalla yleisesti ottaen suojelemaan ympäristöä, sillä kyseiset aineet vältetään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden purkamisen aikana ja laitteet voidaan kierrättää helpommin purkamisen jälkeen.

Muiden kuin RoHS-direktiivin vaatimusten mukaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti ja tuonti Euroopan unioniin on kiellettyä.

Alumeco-konsernin tuotteet ja RoHS-direktiivi

Alla oleva PDF-tiedosto sisältää yhteenvedon Alumeco-konsernin roolista RoHS-direktiiviin nähden.
Alumeco antaa tarvittaessa lisätietoa tästä asiakirjasta.

 

 

     
Rohs Aluminium ROhS copper RohS Brass
RohS Bronze RohS stainless steel RohS copper nickel

Haluatko lisätietoa?

ISO 9001
REACH