Elintarviketeollisuuden käyttämä alumiini

Kaikkien alumiiniseoksien pitoisuus on säädelty, kun alumiini on tarkoitettu elintarviketeollisuuden käyttöön.

Tällä sivulla on taulukko elintarviketeollisuudessa käytettävän alumiinin suurimmista sallituista toleranssiarvoista. Voit myös ladata kyseisiä toleranssiarvoja koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksemme. Toleranssiarvot on annettu EN 602:2007:n mukaisesti.

Aineosien suurin sallittu pitoisuus alumiiniseoksissa

Seuraava taulukko sisältää eri aineosien suurimman sallitun pitoisuuden elintarviketeollisuudessa käytettävässä alumiinissa:

 

Aineosan maksimipitoisuus % (massaa kohti)
Silikoni 13,5
Rauta 2
Kupari 0,6
Mangaani 4
Magnesium 11
Kromi 0,35
Nikkeli 3
Sinkki 0,25
Zirkonium 0,3
Titaani 0,3
Muut aineosat 0,05 kpl
  yhteensä 0,15

Elintarviketeollisuudessa voidaan käyttää seuraavia seoksia:
Levyt:
1050, 3003, 5005, 5754, 5083 ja 6082

Profiilit: 6060, 6063, 6005 ja 6082

On kuitenkin huomattava, että useimpia seoksia voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa, kun alumiini on pintakäsitelty vastaavaa käyttötarkoitusta varten.