Työkalu

Muotti tai työkalu

Esimerkki profiilin pursotuksessa käytetystä muotista

Työkalua käytetään alumiiniprofiilien valmistamisessa. Työkalu, ts. muotti, on kuumennettujen alumiiniseoskappaleiden/-aihioiden puristamiseen käytetty väline, jonka avulla saavutetaan alumiiniprofiilin lopullinen muoto. Prosessia kutsutaan pursotukseksi ja erilaisia työkaluja käytetään riippuen siitä, onko valmistettava profiili umpinainen profiili vai alumiiniprofiili.

Erilaiset työkalut – erilaiset alumiiniprofiilit

Koska alumiini painetaan tämän työkalun läpi lopullisen profiilin valmistamiseksi, se määrittää profiilin muodon. Erilaisia työkaluja käytetään täten erimallisten profiilien valmistamiseksi.

Työkalun valinta riippuu siitä, halutaanko valmistaa umpinaisia profiileja vai onttoja osioita. Kuvan mukaisesti umpinaisia profiileja valmistetaan yksiosaisella työkalulla, kun taas onttojen osioiden valmistus vaatii kaksiosaisen työkalun. Kyseinen kaksiosainen työkalu koostuu työkalusta/muotista ja profiilin aukon muodostavasta sisäosasta.

Ammattitaito ja ohjaus

Asiantuntijamme tukevat teitä tarvittaessa kaikissa työkalun valmistusvaiheissa aina suunnittelusta lopullisen työkalun valmistamiseen.

 

 

Video työkalun valmistelusta:

  • Työkalu pursotukseen
  • Pursotettavat alumiiniaihiot

Haluatko lisätietoa?

Pursotus
Pursotettujen alumiiniprofiilien suunnittelu