Pursotettujen alumiiniprofiilien suunnittelu

Alumecon pursotettu erikoisprofiili
Alumecon pursotettu erikoisprofiili

Tällä sivulla on lisätietoa pursotettujen alumiiniprofiilien valmistamisesta ja niiden suunnittelussa huomioitavista perussäännöistä.

Pursotettujen alumiiniprofiilien valmistus

Profiilit muotoillaan pursotuksen aikana. Pursotus vastaa hammastahnan puristamista putkilosta. Hammastahna on kuumennettu lieriömäinen alumiinikappale, ns. aihio, kun taas hammastahnan putkilo on ns. työkalu. Kuvan mukaisesti aihio (esikuumennettu induktiouunissa 450-500 °C lämpötilaan) painetaan työkalun/muotin läpi niin, että profiili saavuttaa halutun muodon.

Kun profiili poistuu työkalusta, se jäähdytetään vedellä tai ilmalla, minkä jälkeen profiilit vedetään niiden ollessa edelleen 'pehmeitä'. Täten poistetaan alumiiniin mahdollisesti kertynyt jännitys ja saavutetaan profiilin oikeat mitat. Profiilit leikataan tämän jälkeen ja lopullinen kovuus taataan lämpö- ja/tai kylmäkarkaisulla.

Monia valintoja ja perussäännöt

Profiilin suunnittelussa on lukuisia valintoja ja joitakin perussääntöjä, jotka on huomioitava profiilin soveltuvuuden optimoimiseksi tuotantoon. Täten voit yleensä luoda optimaalisia suunnitteluratkaisuja profiilimallia varten.

Alla olevassa taulukossa on joitakin esimerkkejä erimallisista pursotetuista profiileista. Taulukko on ainoastaan viitteellinen, ota meihin aina yhteyttä mahdollisimman aikaisin konseptivaiheessa.

To prefer To avoid Comments
    Sijoita onkalo symmetrisesti jos mahdollista.
    Avoimet ruuviurat antavat paremman geometrisen tarkkuuden profiilille sekä pidentävät pursotustyökalun käyttöikää.
    Ulokkeet tulisi suunnitella pyöristyksellä (näin vältytään täyttöongelmilta ja saavutetaan suurempi pursotusnopeus)
    Kapea ja syvä uuma vain mikäli välttämätöntä, suositeltavana vaihtoehtona kannas jolla profiilin mittatarkuus paranee merkittävästi.
    Muodot jotka haittaavat Alumiinin tasaista virtausta työkalun läpi hidastavat pursotusta ja johtavat ongelmiin toleranssien osalta ( pokkileikkaus, suoruus ja kiertymä)
    Avoimien koteloprofiilien toleranssitarkkuutta voidaan parantaa merkittävästi lisäämällä kannas tai onkalo.
    Pienikokoiset ulokkeet isommassa umpiprofiilissa ovat haastavia  tai jopa mahdottomia pursottaa (täyttöongelma).
    Kapeat ja syvät hahlot umpiprofiilissa ovat haastavia
tai jopa mahdottomia pursottaa (täyttöongelma).
Suorakaide-, ja neliöprofiileissa vältettävä liian ohuita seinämiä suhteessa
leveyteen tai korkeuteen (ongelmia toleransseissa joita ei voi korjata jälkikäteen
oikaisulla). Kannas mahdollistaa mittatatrkkuuden.
  • Billet on the way to be extruded
  • Billet on the way to be extruded
  • View of a typical aluminium press
Haluatko lisätietoa?
Pursotus Asennus ja pakkaus Leikkaus