Hitsaaminen

Alumiinin hitsaaminen

Alumiinituotteiden robottihitsaus - Nystyrälevystä valmistettu taso

Hitsaus tarkoittaa kahden materiaalin yhteensulatusta. Alumiini voidaan hitsata ja hitsauksen avulla voidaan saavuttaa esimerkiksi ilma- ja vesitiiviitä liitoksia suhteellisen nopeasti. Hitsauksessa on kuitenkin huomioitava useita eri tekijöitä hyvän hitsaustuloksen saavuttamiseksi. Tämä artikkeli antaa lisätietoa alumiinin hitsaamisen aikana huomioitavista tärkeimmistä tekijöistä.

Alumiini muodostaa oksidikerroksen

Kun alumiini on kosketuksissa happeen, sen pintaan muodostuu oksidikerros. Oksidikerroksen sulamispiste on 2060 °C, minkä vuoksi se ei sula hitsaamisen aikana. Hitsauksesta aiheutuva lämpö nopeuttaa samalla oksidikerroksen muodostumista, minkä vuoksi se on poistettava ennen hitsausta tai sen aikana alumiinin hitsaamiseksi. Oksidikerros voidaan poistaa eri menetelmin ja erityisillä oksidikerroksen rikkovilla sulahitsausmenetelmillä, TIG- ja MIG-hitsauksella.

Alumiinin sulamispiste on alhainen ja ominaislämpö korkea

Alumiinin sulamispiste on noin 660 °C, joka on suhteellisen alhainen verrattuna esimerkiksi teräkseen, jonka sulamispiste on noin 1500 °C. Alumiinin hitsauksen aikana on kuitenkin käytettävä suhteellisen suurta lämpöä, koska metallin ominaislämpö on esimerkiksi kaksinkertainen teräkseen verrattuna.

Vety voi aiheuttaa huokosten muodostumista

Alumiinin hitsaamisen aikana on olemassa huokosten muodostumisvaara. Huokosia muodostuu metallin jäähdytyksen aikana. Se johtuu sulatettuun alumiiniin liuenneen vedyn vapautumisesta ja poistumisesta jäähdytyksen aikana, jos sitä on olemassa liian suuria määriä. Kaasun vapautumisen seurauksena alumiiniin voi muodostua huokosia.

Pätevät asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoa hitsaamiseen sopivista seoksista ja auttavat valitsemaan hitsaamiseen soveltuvat seokset.

 

 

 

Video alumiinin manuaalisesta ja robottihitsauksesta:

Haluatko lisätietoa?

Koneistus – jyrsintä ja sorvaus
Rei'itys
Laserleikkaus
Leikkaus