Seoksen käyttö

AlloyName Usage
Nimi Käyttö
EN AW-1050A

Seos on puhtain ja yleisin levyihin käytettävä alumiiniseos. Seoksella on hyvät muokkaus- ja hitsausominaisuudet soveltuen myöskin anodisointiin.

Koostumus 99,5 % puhdas Alumiini jota valmistetaan paksuuksilla 0,5 mm - 6 mm.

 

EN AW-1050A DDQ

Koostumus 99,5% alumiinia jonka toimitustila erittäin pehmeä, soveltuen hyvin muovaukseen kuten syvävetoon. Yleisimmät ainevahvuudet ovat 1,00mm, 1,25mm, 1,50mm ja 2,00mm.

 

EN AW-2007

Kupariseosteinen seos jossa Kuparia 4,0 - 5,0 % soveltuen koneen osiin, pultteihin ja niitteihin. Hiukan lujempi kuin AW 2011. Lyhytlastuinen seos koneistukseen jolla voidaan nopeuttaa koneistusaikaa. Korke väsymislujuus ja kohtalainen korroosionkesto. Korkean Kuparipitoisuuden takia ei sovellu hitsattavksi. Ei täytä ROHS direktiiviä.

EN AW-2007 Cast

Samankaltainen kuin EN AW-2007, mutta vähemmän jännitteitä joten levyn tasomaisuus on parempi.

 

EN AW-2011

Kupariseosteinen seos jossa Kuparia 4,0 - 5,0 % soveltuen koneen osiin, pultteihin ja niitteihin. Hiukan pehmeämpi kuin AW 2007. Lyhytlastuinen seos koneistukseen jolla voidaan nopeuttaa koneistusaikaa. Pinta yleisesti koneistuksen jälkeen kirkas. Korke väsymislujuus ja kohtalainen korroosionkesto. Korkean Kuparipitoisuuden takia ei sovellu hitsattavksi. ROHS direktiivin mukaisuus toiituskohtaisesti.

EN AW-2014

Kupariseosteinen seos jossa Kuparia 4,0 - 5,0 %. Lyhytlastuinen seos koneistukseen korkealla lujuudella kuten seokset AW 2011 ja AW 2007. Tyypillisesti lentokone- ja aseteollisuuden osissa käytetty. ROHS direktiivin mukainen.

EN AW-2017A

Kupariseosteinen lyhytlastuinen koneistusseos. Seos ei sovellu hitsattavaksi tai anodisoitavaksi korkean Kuparipitoisuuden takia. Heikko korroosionkesto.

EN AW-2024

Kupariseosteinen hyvin koneistettava seos joka lyhytlastuisuuden vuoksi sopii koneistettavaksi. Seoksella on heikompi korroosionkesto eikä se sovellu hitsattavaksi korkean Kuparipitoisuuden takia. Anodisointia vaativalla pinnanlaadulla ei suositella.

EN AW-3003

Mangaaniseos hyvällä korroosionkestävyydellä. Kohtalainen lujuus. Hyvä hitsattavuus ja muokattavuus.

EN AW-3005

Korkean korroosionkeston omaava Mangaaniseosteinen Alumiini. Soveltuu hyvin muokattavaksi sekä hitsattavaksi, kohtalainen lujuus.

EN AW-3103

Finnish:

Mangaani -magnesium seos hyvällä ilmastollisella korroosionkestolla, kaupunki-, teollisuus-ja meri-ilmasto, ilmastorasitusluokka M0-M4. Hyvät lujuusarvot ja soveltuu muokkaukseen sekä hitsattavaksi.

Swedish:

Mangan –magnesium legering med bra klimat korrosionshärdighet,
Urban-, industri-ochmarin miljö, miljöklassM0-M4. Hög hållfasthet och rekommenderas för formning och svetsning.

EN AW-3105

Korkean korroosionkeston omaava Mangaaniseosteinen Alumiini. Soveltuu hyvin muokattavaksi sekä hitsattavaksi, kohtalainen lujuus.

EN AW-5005

Soveltuu hyvin työstämiseen ja hitsattavaksi. Hyvä korroosionkesto sekä anodisoitavuus.

EN AW-5005A

Soveltuu hyvin työstämiseen ja hitsattavaksi. Hyvä korroosionkesto sekä anodisoitavuus.

EN AW-5052

Helposti muokattava hyvällä korroosionkestolla ja hitsattavuudella. Ei sovellu koristeanodisointiin.

EN AW-5083

Meriveden kestävä seos kohtalaisella lujuudella, hyvä korroosionkesto sekä hitsattavuus. Kohtalainen anodisoitavuus.

EN AW-5083 Cast

Valettuna soveltuu erittäin hyvin koneistettavaksi koska sisäisiä jännitteitä ei ole. Varastoimme kahdella eri pintalaadulla. Esikoneistettuna suojakalvolla kohteisiin jossa pintaa ei työstetä sekä raakapinnalla kohteisiin jossa kaikki aihion sivut työstetään. Sahauspalvelumme on käytettävissä määrämittaisten aihioiden toimituksiin.

EN AW-5083 Cast Milled
EN AW-5086

Meriveden kestävä seos kohtalaisella lujuudella, hyvä hitsattavuus ja korroosionkesto. Kohtalainen anodisoitavuus.

EN AW-5754

Meriveden kestävä seos kohtalaisella lujuudella, hyvä korroosionkesto sekä hitsattavuus. Kohtalainen anodisoitavuus.

EN AW-5754 Cast

Samankaltainen kuin EN AW-5754, mutta tasomaisuus on parempi ja soveltuu koneistukseen. Voidaan toimittaa esikoneistettuna ja on valmistettu niin, että sen ominaisuudet ovat parhaat anodisointia varten.

EN AW-6005A

Kohtalainen korroosionkesto, hyvä hitsattavuus. Lujempi kuin AW 6063 seos.

EN AW-6026

Lyhytlastuinen luja seos jolla kohtalainen korroosion kestävyys, hitsattavuus sekä anodisoitavuus.

EN AW-6060

Hyvä korroosionkesto ja hitsattavuus. soveltyy hyvin anodisointiin.

EN AW-6061

Sopii koristeanodisointiin. Hyvä korroosion kestävyys sekä hitsattavuus.

EN AW-6063

Erittäin hyvät anodisointi ja korroosio ominaisuudet. Hyvin hitsattava.

EN AW-6073

Vastaa 6082 seosta yleisesti mutta yhtenäisemmän pintarakenteen takia soveltuu paremmin anodisoitavaksi vaadittaessa korkeatasoista pinnanlaatua.

EN AW-6082

Korkea lujuus ja hyvä korroosion kesto. Seos 6082 sopii hyvin hitsattavaksi sekä anodisoitavaksi, yhtenäisempi anodisointipinta saavutetaan seoksella 6073.

EN AW-6082 Cast

Samankaltainen kuin EN AW-6082, mutta tasomaisuus on parempi ja soveltuu koneistukseen. Mekaaniset ominaisuudet ovat alemmat kuin EN AW-6082 T6.

 

EN AW-6101B

Soveltuu hyvin vaativaan anodisointiin, erittäin hyvä korroosionkestävyys ja hitsattavuus.

EN AW-7010

Lyhytlastuinen erittäin luja seos. Seoksella heikko korroosionkesto, hitsattavauus ja anodisoitavuus.

EN AW-7020

Lyhytlastuinen erittäin luja seos. Seoksella heikko korroosionkesto, hitsattavauus ja anodisoitavuus.

EN AW-7021 Plancast Plus

Lyhytlastuinen seos jolla kova lujuus. Vähemmän jännitteitä kuin muilla työkalualumiineilla. Tällä seoksella on kohtalainen korroosion kestävyys ja se soveltuu hyvin hitsaukseen. Pystytään toimittamaan jopa 470mm paksuisena.

EN AW-7075

Erittäin luja lyhytlastuinen seos. Korroosionkesto, hitsattavuus ja anodisoitavuus välttävä.

Hokotol

Seos korkealla lujuudella läpi koko levyn, joka vastaa monia hiiliteräksiä. Matala korroosionkesto. Yleiset käyttökohteet ilmailu- ja aseteollisuudessa. HOKOTOLIN etuina on muuttumattomat ominaisuudet työstettäessä. 

Plastic
Weldural

Käytetään vaadittaessa hyvää murtolujuutta korkeassa lämpötilassa